wie zijn we?


Mechteld Hendriks
Mechteld is pensioenfiscalist en -jurist. Zij houdt zich vanaf 1998 bezig met de fiscaal-juridische aspecten van pensioenen, waarvan vijf jaar op de fiscaal-juridische afdeling van AEGON (Adfis) en acht jaar bij PwC. Mechteld heeft veel ervaring met inhoudelijke advisering op het gebied van pensioenen en het leiden van verschillende projecten op pensioengebied. Daarnaast heeft Mechteld diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen en enkele jaren gastcolleges verzorgd aan de VU Amsterdam (fiscale leergang pensioenen). De afgelopen jaren heeft Mechteld vaak gefunctioneerd als interimjurist voor diverse pensioenfondsen en is zij zeer nauw betrokken geweest bij het fusietraject van twee pensioenfondsen. Zij is voorzitter van de raad van toezicht van pf DNB en is lid van 2 visitatiecommissies. LinkedIn

Jacqueline Verhulst
Jacqueline is pensioenjurist. Zij houdt zich vanaf 1998 bezig met de juridische aspecten van pensioenregelingen, waarvan zes jaar op de fiscaal-juridische afdeling van AEGON (Adfis) en zeven jaar bij PwC. Jacqueline heeft veel ervaring met juridische advisering over pensioenen, implementatie van governancestructuren en nieuwe pensioenregelingen. Jacqueline heeft diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen en is lid van de raad van toezicht van pf Atos en van SPT. Tevens heeft zij veel ervaring als lid van visitatiecommissies. LinkedIn