pensioenrecht

PUIK pensioenadvies beschikt over ruime kennis en ervaring op diverse vlakken van het pensioenrecht. Wij adviseren pensioenfondsen, werkgevers, verzekeraars en professionals al ruim 16 jaar op het gebied van pensioenen. Aangezien wij beiden werkzaam zijn geweest bij diverse pensioenuitvoerders èn bij een groot advieskantoor, kennen wij als geen ander de verschillende kanten van het pensioenvak. PUIK pensioenadvies begrijpt dat u een advies wilt dat inhoudelijk juist, maar ook concreet en praktisch toepasbaar is. Daarnaast hebben wij inzicht in de werkwijze van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en kennen wij de eventuele invloed van systemen op deze werkwijze. Hierdoor kunnen dingen sneller en praktischer geregeld worden en is het voor ons ook mogelijk om een breder project te leiden (zoals de implementatie van een nieuwe pensioenregeling of een nieuwe governancestructuur). Voorbeelden van inhoudelijke ondersteuning die PUIK pensioenadvies kan bieden zijn:

  • Advisering over fiscale en juridische aspecten van een pensioenregeling.
  • Advisering pensioenfondsen over toekomstmogelijkheden van het pensioenfonds.
  • Toepassing van fiscale en juridische wet- en regelgeving in pensioenregelingen.
  • Afstemming met belastingdienst en DNB.
  • Begeleiding van liquidatie van een pensioenfonds.
  • Advisering over en begeleiding van de inrichting van de governance.
  • Inhoudelijke advisering bij wijziging of introductie van een pensioenregeling.
  • Ondersteuning van de ondernemingsraad bij pensioenkwesties.
  • Ondersteuning van verantwoordingsorganen bij pensioenkwesties.