intern toezicht

Intern toezicht kent verschillende vormen: raad van toezicht, visitatiecommissie of een niet-uitvoerend bestuur. PUIK pensioenadvies heeft ruime ervaring met deze vormen van intern toezicht. Mechteld en Jacqueline hebben allebei zitting in diverse visitatiecommissies. Daarnaast is Mechteld momenteel voorzitter van de raad van toezicht van pf DNB en is Jacqueline lid van de raad van toezicht van zowel pf Atos als SPT.

Tevens hebben Mechteld en Jacqueline veel ervaring met de ondersteuning van intern toezicht. Beiden hebben ervaring met het schrijven van notities voor raden van toezicht en het bepalen welke onderwerpen van belang zijn voor intern toezichthouders.